DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.3(17).2012.58783

Current state of methods for deve­ loping various reproductions of garden pea (Pisum Sativum L.)

В. М. Стригун

Abstract


In order to provide produces with necessary quantity of due quality seed of garden pea, it is necessary to arrange multiplication of the seed, which is to provide, apart from multiplication of seed to planned volume, maintenance of varieties, their genetically determined traits at the level ensuring high yield and quality of green peas. To achieve this goal the implementation method outlined in this article is suggested.

Keywords


горох овочевий; розмноження насіння; сорт; ознака; категорія; репродукція.

References


Бамбурова, Л. С. Современные технологи возделывания овощного гороха на переработку в СССР и за рубежом / Л. С. Бамбурова. – М.: ВНИИТЭИ Агропром, 1989. – 53 с.

Андрюшко, А. Специфіка попиту та споживання овочевої продукції в Україні / А. Андрюшко, Ю. Сологуб, І. Пономаренко // Агроогляд. – 2004. – No 6. – С. 47–51.

Насінництво і насіннєзнавство польових культур. За редакцією чл.­ кор. УААН, д–ра с.–г. наук, професора – М. М. Гаврилюка. – Харків, 2007. – 183 с.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 17 січня 2002 року No 2986– ІІІ.

Положення про виробництво оригінального та елітного насіння овочевих і баштанних культур, кормових коренеплодів, кормової капусти. Відповідальний за випуск А. С. Довгопола. – Харків: ІОБ УААН, 2001.

Гаврилюк, М. М. Основи сучасного насінництва / М. М. Гаврилюк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 256 с.

ДСТУ 4138–2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. – К.: Держстандарт України, 2003. – 173 с.

Заєць, В. П. Добірне насіння – золотий фонд урожаю: Інструкція по апробації сортових посівів / Земля і люди України // В. П. Заєць, М. М. Гаврилюк, Б. О. Весна, В. В. Кириченко [та ін.]. – 1995. – No 1 (841). – 70 с.

ДСТУ 2240–93 «Насіння сільськогосподарських культур, сортові і посівні якості. Технічні умови». – К.: Держстандарт України, 1994. – С. 50–59.

ДСТУ 2949–94. Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення». – К.: Держстандарт України, 1995. – 63 с.

«Про насіння і садивний матеріал» Закон України від 26 грудня 2002 року – К., 2002. – No 411–ІV. – 22 с.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter