(1)
Каражбей, Г. М. Ювілей Надії Василівни Лещук. PVSandP 2012, 94.