[1]
Скорик, В.В., Скорик, В.В., Симоненко, Н.В. and Скорик, О.П. 2010. Genetics characteristics donor dominance short stem and large grain winter rye (Secale cereale L.). Plant varieties studying and protection. 1(11) (Oct. 2010), 5–12. DOI:https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(11).2010.59362.