(1)
Дубовик, Н. С.; Гуменюк, О. В.; Кириленко, В. В.; Місюра, І. І.; Хоменко, Т. М. Inheritance of Wheat Head Productivity Elements in F1 Triticum Aestivum L. Hybrids Created on the Basis of Cultivars Carring Wheat-Rye Translocations 1AL.1RS and 1BL.1RS. PVSandP 2019, 15, 5-12.