(1)
Скорик, В. В.; Симоненко, Н. В.; Давидюк, І. М.; Неїжпапа, С. С.; Харченко, П. В.; Бутунець, О. О.; Мазур, З. О.; Майстер, І. І. Inheritance of Quantitative Characteristics F2 of Three-Hybrid Crossing of Winter Rye (Secale Cereale L.) under Different Environmental Conditions. PVSandP 2011, 28-38.