Скорик, В. В., Скорик, В. В., Симоненко, Н. В., & Скорик, О. П. (2010). Genetics characteristics donor dominance short stem and large grain winter rye (Secale cereale L.). Plant Varieties Studying and Protection, (1(11), 5–12. https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(11).2010.59362