СКОРИК, В. В.; СКОРИК, В. В.; СИМОНЕНКО, Н. В.; СКОРИК, О. П. Genetics characteristics donor dominance short stem and large grain winter rye (Secale cereale L.). Plant varieties studying and protection, [S. l.], n. 1(11), p. 5–12, 2010. DOI: 10.21498/2518-1017.1(11).2010.59362. Disponível em: https://journal.sops.gov.ua/article/view/59362. Acesso em: 11 dec. 2023.