Скорик, В. В., Скорик, В. В., Симоненко, Н. В. and Скорик, О. П. (2010) “Genetics characteristics donor dominance short stem and large grain winter rye (Secale cereale L.)”, Plant varieties studying and protection, (1(11), pp. 5–12. doi: 10.21498/2518-1017.1(11).2010.59362.