[1]
Н. С. Дубовик, О. В. Гуменюк, В. В. Кириленко, І. І. Місюра, and Т. М. Хоменко, “Inheritance of wheat head productivity elements in F1 Triticum aestivum L. hybrids created on the basis of cultivars carring wheat-rye translocations 1AL.1RS and 1BL.1RS”, PVSandP, vol. 15, no. 1, pp. 5–12, Apr. 2019.