Effect of sowing time on the realization of productivity potential of modern varieties of soft winter wheat in the context of climate change

Authors

  • О. Л. Уліч ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.4(25).2014.55899

Keywords:

varieties, winter wheat, sowing time, yield, agro-climatic zones

Abstract

The effect of sowing time on realization of the natural productivity potential of modern soft winter wheat varieties was studied. It is established that the use of current agricultural technologies in a context of climate change has caused shift of calendar sowing terms to the second half of the optimal terms comparing with earlier cultivated varieties. In subzones of Kirovohrad and Bila Tserkva state variety testing stations the highest yield of winter wheat is formed in case of sowing on September 20–30, but the optimum for Kirovohrad station fall on September 30, Bila Tserkva station – on September 20 and 30. Sowing in earlier or later time leads to decreasing yields, especially of Vynnychanka, Smuhlyanka, Zolotokolosa and Tripilska varieties. Bogdana and Kuialnyk varieties are the most adaptive to sowing time under agroecological conditions of Kirovohrad state variety testing station.

Author Biography

О. Л. Уліч, ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»

O. L. Ulich

References

Сівба озимих культур – основа високого врожаю. Рекомендації з впровадження інноваційних агротехнологій для зони Степу в 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – 40 с.

Ремесло В. Н. Сортовая агротехника пшеницы / В. Н. Ремесло, В. Ф. Сайко. – [изд. 2-е, перераб. и доп.]. – К. : Урожай, 1981. – 200 с.

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / ред. М. В. Зубець ; УААН. – К.: Логос, 2004. – С. 204–211.

Ковырялов Ю. П. Интенсивные технологические системы выращивания зерновых / Ю. П. Ковырялов // Зерновое хоз-во. – 1985. – No 10. – С. 35–37.

Уліч О. Л. Продуктивність сортів озимої пшениці залежно від попередників і строків сівби в Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / О. Л. Уліч. – К., 2006. – 20 с.

Галюк М. Х. Основні агротехнічні заходи вирощування озимої пшениці / М. Х. Галюк, Ф. Д. Шпурик // Підсумки науково-дослідної роботи по зернових і круп’яних культурах та багаторічних травах : наук. пр. Кіровоградської ДСДС. – К. : Вид-во УААН, 1961. – С. 45–71.

Зміна клімату і строки сівби озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу / Д. І. Шуль, Ю. С. Грицевич, Б. А. Орловська, Д. І. Смаль // Посіб. укр. хлібороба : наук.-практ. щорічник. – К., 2012. – Т. 1. – С. 74–76.

Технологія виробництва насіння озимої пшениці в Правобережному Лісостепу України / М. Д. Безуглий, В. С. Кочмарський [та ін.] // Посіб. укр. хлібороба: наук.-практ. щорічник. – К., 2012. – Т. 1. – С. 77–110.

Рослинництво : підруч. / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко ; за ред. О. І. Зінченка. – К. : Аграрна освіта, 2003. – С. 183–209.

Вермель Д. Ф. Адаптация зернового производства к изменениям климата / Д. Ф. Вермель, В. А. Смирнова // Аграрная наука. – 1996. – No 5. – С. 4–6.

Барков В. О. О погоде / В. О. Барков // Зерно. – 2007. – No 10. – С. 118–121.

Методика проведення експертизи та державного сортовипробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур // Охорона прав на сорти рослин : офіц. бюлетень. – 2003. – No 2, Ч. 3. – 241 с.

Published

2014-12-13

How to Cite

Уліч, О. Л. (2014). Effect of sowing time on the realization of productivity potential of modern varieties of soft winter wheat in the context of climate change. Plant Varieties Studying and Protection, (4(25), 58–62. https://doi.org/10.21498/2518-1017.4(25).2014.55899

Issue

Section

PLANT PRODUCTION

Most read articles by the same author(s)