DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(23).2014.56122

Winter rape seed productivity subject to its sowing terms and micro-fertilizers

В. В. Волкодав, Ю. М. Савчук

Abstract


Potential capacity of Vezuviy, Andromeda and  Snihova Koroleva rape intense hybrids towards developing seed productivity subjects to terms of sowing and use of high concentration suspension micro-fertilizers of Vuksal-Terios, Microplant, Ascofol by way of pre-sowing seed treatment and foliar application.

Keywords


winter rape; sowing terms; micro- fertilizers; Wuxal; biological minimum; yield; seed productivity

References


Григора І.М., Верхогляд І.М., Шаброва С.І., Алейніков І.М., Якубенко Б.Є. Морфологія рослин. – К.: Фітоцентр, 2001. – 312 с.

Дoспeхoв Б.М. Мeтoдикa пoлeвoгo oпытa / Дoспeхoв Б.М.: – М: Кoлoс, 1985. – 351 с.

Макрушин М.М. Насінництво (методологія, теорія, практика): підручник, видання друге, доповнене і перероблене / М.М. Макрушин, Є.М. Макрушина. – Сімферополь ВД «Аріал» 2012. – 564 с.

Макрушин М.М. Насінництво: підручник / М.М. Макрушин, Є.М. Макрушина. – Сімферополь: ВД «Аріал», 2011. – 476 с.

Методика кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів рослин з визначення показників придатності до поширення в Україні – випуск 1. К.: «Алефа», 2011. – 102 с.

Методики кваліфікаційної експертизи Українського інституту експертизи сортів рослин. К.: «Алефа», – 2011. – 78 с.

Насінництво й насіннєзнавство польових культур / За ред. М.М. Гаврилюка – К.: Аграрна наука, 2007. – 216 с.

Правове регулювання охорони сортів рослин/ Під ред. В.В. Волкодава. – К.: Альфа, 2003. – 268 с.

Рeкoмeндaцiї з вирoщувaння oзимoгo рiпaку / М.I. Aбрaмик, С.I. Кoржaн, I.М. Кифoрук [та інші]. – Iвaнo-Фрaнкiвськ, 2004. – 14 с.

Савчук Ю.М. Мінімізація ризиків при вирощуванні нових інтенсивних сортів ріпаку озимого на насіннєву продктивність / Ю.М. Савчук // Тези доповідей 66-ї всеукраїнської наукової студентської конференції. – К., 2013, – С. 118-120.

Шпаар Д. Рапс и сурепица. Виращивание, уборка, хранение и использование. – К., 2012. – 368 с.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter