DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(16).2012.58891

Agrobiological traits of biennial soft winter wheat (Triticum aestivum L.)

П. М. Василюк, Л. І. Улич

Abstract


Key morphological and agrobiological traits of lately bred domestic varieties of biennial soft winter wheat, expediency of their production, have been scrutinized.

Keywords


пшениця м′яка; дворучки; стадія яровизації; типово озимі; типово ярі; осіння сівба; весняна сівба; урожайність; якість зерна.

References


Куперман, Ф. М. Біологічні особливості розвитку, росту й органогенезу пшениці / Ф. М. Купер ман // Озима пшениця. – Колектив авторів під ред. Бугая С. М. – К.: Урожай, 1969. – С. 41–51.

Українська сільськогосподарська енциклопедія. Відп. редактор Переспикін В. Ф. – 1970. – Том 1. – 379 с.

Бондаренко, В. И. Рост и развитие растений / В. И. Бондаренко, Н. А. Федорова, Е. М. Лебедев [и др.] / Пшеница под ред. В. Н. Ремесло. – К.: Урожай, 1977. – 427 с.

Федоров, А. К. Яровизация и ее загадки / А. К. Федоров // – Кишинев: Штиинца, 1990. – 176 с.

Лысенко, Т. Д. Агробиология. / Т. Д. Лысенко. – М.: Сельхозгиз, 1952. – 781 с.

Долгушин, Д. А. Мировая коллекция на фоне яровизации / Д. А. Долгушин. – М., Л.: Сельхозгиз, 1935. – 110 с

Чайлахян, М. Х. Регуляция цветения высших растений / М. Х. Чайлахян. – М.: Наука, 1988. – 560 с.

Шелепов, В. В. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы / В. В. Шелепов. – Мироновка, 2004. – 525 с.

Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур / Охорона прав на сорти рослин. – К.: 2003. – No 2, – Ч. 3.– С. 6–19, 191–204.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter