DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(16).2012.58895

The Renewal Officinal Pilot Models of Varieties of Long-fibred Flax and Crown Flax (Linum usitatissimum L., Linum humili Mill.)

Н. П. Костенко

Abstract


The article represents results of renewal to officinal pilot models of varieties of long-fibred flax and crown flax to bring in to high-yielding properties to the environmental conditions of areas of Forest Ukraine. There brief descriptions of comparative evaluation of identifications morpho-biological indications plants of varieties to place on control pilot models with plants of varieties to place on standard models. There are installed the authentic of descriptions to officinal pilot models of varieties.

Keywords


оновлення; сорти рослин; льон довгунець і льон кудряш; офіційний зразок; ідентифікаційні морфологічні ознаки; автентичність; тотожність опису сорту

References


Закон України «Про охорону прав на сорти рослин». // В бюл. Охорона прав на сорти рослин. – К: «Арістей», 2007. – 180 с.

Бриндзя, З. Ф. Система технологій в рослинництві / З. Ф. Бриндзя, І. О. Джула. // Навчальний посібник. Тернопіль: Консультаційний центр, 2000. – 188 с.

Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів технічних та кормових культур. / За ред. В. В. Волкодава – К.: Алефа, 2003. – Вип. 3. – 226 с.

Методика проведення експертизи сортів льону довгунця, олійного (низького, кудряшу) (Linum usitatissimum L., L. humbli Mill.) на відмінність, однорідність і стабільність, затверджена Наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин No 838 від 15.03.2012 р., розміщена на вебсайті http://www.sops.gov.ua/.

Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта. / Б.А. Доспехов – М.: Колос, 1979. – 415 с.

Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2010 році (витяг). / Гол. ред. В. А. Хаджиматов – К.: Алефа, 2010. – 246 с.

Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості: ДСТУ 4138-2002. (Національний стандарт України). – [Чинний від 2004-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 173 с.

Дмитренко,Т. Ф. Продуктивність та технологічні показники насіння льону-довгунця та олійного в зоні Полісся. / Т. Ф. Дмитренко // Наукові доповіді НУБіП. – 2010. – No 3. – С. 19.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter