DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(16).2012.59000

Optimizing expenditures in qualifying examination of distinctness, uniformity and stability for taxa of legumes group

С. М. Гринів

Abstract


The article offers results of determination of labor input and predicted costs for qualifying examination of distinctness, uniformity and stability for varieties of the legumes. That will facilitate cost optimization and enable planning expenditures on scientific and planning basis.

Keywords


сорти; квасоля; горох; нут; сочевиця; боби; соя; зернобобові культури; технологічні карти; нормативні витрати; кваліфікаційна експертиза; відмінність; однорідність; стабільність; кошти; ознаки; трудомісткість; сортодослід

References


Про схвалення Концепції національних сортових рослинних ресурсів на 2006–2011 рр. – Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2005 р. No 302 /Офіційний вісник України. – 2005. – No 31. – 1877 с.

Дробот, В. І. Економічний довідник аграрника. / В. І. Дробот, Г. І. Зуб, М. П. Кононенко [та ін.] За ред. Лузана Ю. Я., Саблука П. Т. – К.: Преса України, 2003. – 800 с.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 17.01.2002 р. No 2986-ІІ. // www.rada.gov.ua

Захарчук, О. В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин. – К.: Алефа, 2009. – 390 с.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2005 році (витяг). – К.: Алефа, 2005. – 243 с.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2006 році (витяг). – К.: Алефа, 2006. – 229 с.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 році (витяг). – К.: Алефа, 2007. – 234 с.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 році (витяг). – К.: Алефа, 2008. – 258 с.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2009 році (витяг).– К.: Алефа, 2009. – 242 с.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2010 році (витяг). – К.: Алефа, 2010. – 246 с.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2011 році (витяг).– К.: Алефа, 2011. – 301 с.

Крініцин, В. В. Технічні аспекти машинної реалізації алгоритму авто-матизованого прогнозування розвитку культур / В. В. Крініцин // Зрошуване землеробство. – Херсон: Айлант, 2004. – No 43. – С. 11–17.

Методики проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (ефіроолійні, лікарські, зернобобові, кормові, овочеві види). Офіційний бюлетень. / Під ред. В.А. Хаджиматова – К.: Алефа, 2009. – Вип. 1, Ч. 4 – С. 26–63.

Інструкція з використання документа UPOV TGP/7/1 щодо складання методик на ВОС-тест. – К.: УІЕСР, 2005. – 42 с.

Нормативні витрати на проведення експертизи сортів рослин / За редакцією П. Т. Саблука, В. А. Хаджиматова, М. І. Кісіля, О. В. Захарчука. – К.: Алефа, 2009. – 679 с.

Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур / За ред. П. Т. Саблука, Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 402 с.

Кисіль, М. І. Розділ Нормативне та методичне забезпечення системи сортовипробування як складової інноваційного процесу в монографії Методичні підходи створення інновацій та трансферту об’єктів права інтелектуальної власності у агро виробництво / М. І. Кисіль // За ред. В. П. Ситника і В. В. Кириченка: Наукове видання УААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. – Харків, 2008. – С. 66–71.

Лихочвор, В. В. Довідник з вирощування зернових та зернобобових культур / В. В. Лихочвор, М. І. Бомба, С. В.Дубковецький, Д. М. Онищук [та ін.] – Львів: Українські технології, 1999. – 408 с.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter