Sowing terms of winter bread wheat variety-innovations (Triticum aestivum L.) in the conditions of change of climate

Authors

  • О. Л. Дергачов Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла (МІП) НААН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(11).2010.59376

Keywords:

пшениця м’яка озима, сорти, строки сівби, продуктивність

Abstract

Results of studying of influence of sowing terms on productivity and indices of quality of grain of winter bread wheat variety-innovations of V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS of Ukraine in the conditions of Right-bank Forest-steppe are shown. Negative correlation of productivity of varieties on average temperature of air during the sowing period is shown.

Author Biography

О. Л. Дергачов, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла (МІП) НААН України

Dergachov, A.

References

Зубець, М. В. Роль сільськогосподарської науки в розвитку агропромислового комплексу України. / М. В. Зубець. // Економіка АПК. – 2006. – No 12. – С.18-29.

Азізов, С. П. Організація аграрного виробництва і бізнесу: підручник / С. П. Азізов, П. Т. Саблук, П. К. Канінський; за ред. проф. С. П. Азізова, П. Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 790 с.

Русанов, В. І. Технологія вирощування пшениці озимої в Лісостепу України. / В. І. Русанов, А. І. Шевченко, А. М. Твердохліб [та інші]. // Селекція, насінництво і технології вирощування зернових колосових культур у Лісостепу України; за ред. В. Т. Колючого, В. А. Власенка, Г. Ю. Борсука [та інших]. – К.: Аграрна наука, 2007. – С. 382-424.

Бойко, В. І. Економічні та агротехнологічні аспекти підвищення ефективності виробництва продовольчого зерна ярої пшениці в умовах Степу України. / В. І. Бойко, В. С. Рибка, О. В. Ковтун. // Економіка АПК. – 2006. – No 12. – С. 41-48.

5. Петренкова, В. П. Формування продуктивності нових сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від фітовірусного навантаження. / В. П. Петренкова, І. М. Черняєва, Т. Ю. Маркова [та інші]. // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин: науково-практичний журнал. / М-во аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин; голов. ред. Хаджиматов В. А. [та ін.]. – К., 2008. – No 1 (7). – С. 50–62.

Федоренко, В. П. Шкідники сільськогосподарських рослин: посібник для студентів агрономічних факультетів с.-г. вищих навчальних закладів України ІІІ-V рівнів акредитації. / В. П. Федоренко, Й. Т. Покозій, М. В. Круть. – Ніжин: Колобіг, 2004. – 356 с.

Беркутова, Н. С. Методы оценки и формирование качества зерна. / Н. С. Беркутова. – М.: Росагропромиздат, 1991. – 352 с.

Published

2010-10-29

How to Cite

Дергачов, О. Л. (2010). Sowing terms of winter bread wheat variety-innovations (Triticum aestivum L.) in the conditions of change of climate. Plant Varieties Studying and Protection, (1(11), 33–37. https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(11).2010.59376

Issue

Section

VARIETY STUDYING AND VARIETY SCIENCE