DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(11).2010.59491

Post- Registration Study of Fruit Crops Varieties

З. С. Шпак, К. І. Задорожний

Abstract


The article represents summary of post-registration examination of fruit crops, namely Apple and Pear in 2008s-2009s. Best varieties of Apple and Pear in different soil and climatic areas are highlighted.

Keywords


сорт; яблуня; груша; урожайність груші; морозостійкість яблуні; посухостійкість

References


Методика післяреєстраційного вивчення сортів рослин (ПСВ). // Затверджено наказом Держсортслужби від 19 листопада 2008 року No 1345.

Кондратенко, П. В. Методика проведення польових досліджень з плодовими культурами. / П. В. Кондратенко, М. О. Бублик. – К.: Аграрна наука, 1996. – 93 с.

Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. / Под общей редакцией академика РАСХН Е. Н. Седова и доктора сельскохозяйственных наук Т. П. Огольцовой. – Орел: Изд-во Всероссийского научно-исследовательського ин.-та селекции плодовых культур, 1999. – 608 с.

Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта. / Б. А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 415 с.

Методика державного випробовування сортів рослин на придатність до поширення в Україні. / Охорона прав на сорти рослин: оф. бюл.// М-во аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин, голов. ред. Хаджиматов В. А. [та ін.]. – К.: Алефа, 2003. – Вип. 1. Загальна частина. – Ч. 3. – 106 с.

Методика проведення експертизи сортів плодово-ягідних, горіхоплідних культур та винограду. / Охорона прав на сорти рослин: оф. бюл. // М-во аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин, голов. ред. Хаджиматов В. А. [та ін.].– К.: Алефа, 2005. – Вип. 2, ч. 2. – 232 с.

Закон України „Про охорону прав на сорти рослин”. / Охорона прав на сорти рослин: оф. бюл. // М-во аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин, голов. ред. Хаджиматов В. А. [та ін.]. – К.: Алефа, 2006. Вип. 4. – С. 64.

Про схвалення Концепції формування національних сортових ресурсів на 2006-2011 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.08.2005 No302-р (Документ отримано з офіційного джерела – http://zakon1.rada.gov.ua).

Кондратенко, Т. Є. Яблуня в Україні. Сорти./ Т. Є. Кондратенко. – К.: Світ, 2001. – 290 с.

Помологія. / Под общей ред. М. В. Андриенко– К.: Урожай, 1995. – Том 2. Груша и айва. – 224 с.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter