DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(10).2009.59579

Formation of seed productivity in lettuce Lactuca sativa var. secalina L. depending on the form of inflorescence habitus

Н. В. Лещук

Abstract


It is explained the essence of the formation of seed production of lettuce Lactuca sativa var. secalina L. depending on the form of the inflorescence habitus, which formed during the different areas of plant nutrition. It is substantiated the mechanism of seed formation on different parts of the inflorescence of female plant with identification of it’s sowing quality. It is developed the agrotehnologcal measures aimed at improving the productivity of lettuce seed by overcoming its matrical heteroquality

Keywords


насіння; суцвіття; квітка; генеративні органи; сім’янка; продуктивність салату; архітектоніка; матрикальна різноякісність; габітус; гілочки першого порядку; сортові та посівні якості; площа живлення салату; схеми розміщення посівів салату

References


Сич, З. Д. Мандрівка за сортом. / З. Д. Сич. – К.: Урожай, 1992. – С. 89 – 103.

Довідник з насінництва овочевих і баштанних культур. // За ред. О. Я. Жук і В. П. Роєнка. – К: Аграрна наука, 2002. – 89 с.

Овчаров, К. Е. Разнокачественность семян и продуктивность растений. / К. Е. Овчаров, Е. Г. Кизилова. – М.: Колос, 1966. – 160 с.

Методика дослідної справи в овочівництві та баштанництві. / За редакцією Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенка. – Х.: Основа, 2001. – С. 11-19, 220, 223.

Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта. / Б. А. Доспехов. – М.: Колос,1965. – 422 с.

Лещук, Н. В. Методика проведення експертизи сортів салату посівного Lactuca sativa L. на відмінність, однорідність і стабільність. / Н. В. Лещук. Офіц. бюл. Охорона прав на сорти рослин. // Міагрополітики, Держ. служба з охорони прав на сорти рослин. – К.: Алефа, 2007. – No 3, ч. 2. – С. 366 - 379.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter