Identification of Soft Wheat Genotypes by Height in the Course of DUS Examination of Varieties

Authors

  • Л. І. Улич Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(13).2011.60071

Keywords:

Сорт, відмінність, однорідність, стабільність, висота рослин, пшениця м'яка, морфологічна ознака, експертиза сортів, успадкування, мінливість, поліформізм, стійкість до вилягання, продуктивність посівів, абіотичні фактори

Abstract

The article presents summary of the research of inheritance issues, as well as permanency and polylithism of soft wheat plants, and utilization of the above trait for identification of genotypes in the course of DUS examination of varieties. Relation of height of plants to their resistance to lodging and crops productivity has been studied. Expediency has been grounded for setting respective agro- ecological conditions enabling the plant height to fall within the limits of genetically conditioned optimum for every variety.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Л. І. Улич, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Ulich, L.

References

Загальне введення до експертизи на вирізняль-ність, однорідність і стабільність та розробки гармонізованих описів нових сортів рослин. / Документ УПОВ TG/1/З/. - Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин, Державна служба з охорони прав на сорти рослин, Охорона прав на сорти рослин: офіційний бюлетень.-Київ, 2006. -№1,ч.4.-С.6-26.

Жемела, Г. П. Мінливість низькорослих сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) за врожайними властивостями. / Г. П. Жемела, А.В. Баган. // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - 2009. - № 1 (9).- С. 29-33.

Орлюк, А. П. Генетичні маркери пшениці./ А. П. Орлюк, О. М. Гончар, Л. О. Усик. - К: Алефа, 2006 - 144 с.

Улич, Л. І. Ідентифікація генотипів пшениці м'якої за морфологічними ознаками та біологічними властивостями. / Л. І. Улич, М. М. Таганцова, В. М. Матус [та ін.]. // Збірник наукових праць Уманського НУС: Агрономія. - Умань, 2011 .-Вип.75, ч. 1.-С. 181-190.

Литвиненко, М. А. Основні віхи науково-дослідної роботи в історії відділу селекції та насінництва пшениці. / М. А Литвиненко. // Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту. - О., 2002. - Вип. З (43). - С. 9-21.

Лифенко, С. П. Полукарликовые сорта озимой пшеницы. /С. П. Лифенко. - К.: Урожай, 1987. -192 с.

Моргун, В.В. Мутационная селекция пшеницы./ В. В. Моргун, В. Ф. Логвиненко. - К: Наукова думка, 1995. -627 с.

Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур: зернові, круп'яні та зернобобові. - К, 2001. - С. 4-16.

Морфологічні ознаки сільськогосподарських культур для визначення відмінності, однорідності та стабільності сортів рослин. / Охорона прав на сорти рослин: офіційний бюлетень. - Київ, 2006. -№ 1.Ч.З.-С. 5-10.

Методика проведення експертизи та державного сортовипробування сортів рослин зернових, круп'яних та зернобобових культур./ Охорона прав на сорти рослин: офіційний бюлетень. -Київ, 2003. - № 2, ч. 3. - С. 5-19, 191-204.

Леонов, О. Ю. Висота рослин сучасних сортів озимої м'якої пшениці та стійкість до вилягання. / О. Ю. Леонов. - background image.

Мединець, В. Д. Управління онтогенезом рослин (Агроекологічний напрямок). / В. Д. Мединець. // Наукові праці. - Полтава.: Верстка, 2001. Вип. 2.-С. 7-21.

Пикуш, Г. Р. Как предупредить полегание хлебов. / Г. Р. Пикуш, А. Л. Гринченко, И. Н. Пыхтин. - К: Урожай, 1988.-200 с.

Шелепов, В.В. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы. / В. В. Шелепов. -Мироновка, 2004. - С. 59-67.

Попов, П. Селекция пшеницы в Болгарии. / П. Попов. // Вопросы селекции и генетики зерновых культур. - М.: Секр. СЭВ, 1983. - С.364-374.

Published

2011-05-20

How to Cite

Улич, Л. І. (2011). Identification of Soft Wheat Genotypes by Height in the Course of DUS Examination of Varieties. Plant Varieties Studying and Protection, (1(13), 46–51. https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(13).2011.60071

Issue

Section

PLANT VARIETY EXAMINATION

Most read articles by the same author(s)