DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(14).2011.60462

Morphologic Characteristics of Sunflower (Hilianthus annuus L.), Their Importance and Utilization in DUS Examination of Varieties and Hybrids.

В. М. Матус

Abstract


The article provides results of examination of individual morphologic characteristics and biological properties of hybrids and varieties of sunflower, their agronomical and economical value, inheritance, stability and variability under the influence of agro-ecologic conditions, stressful factors of environment, as well as the option of using these to perceive, describe and identify genotypes in the course of official scientific and technical DUS examination.

Keywords


генетичний потенціал; соняшник; урожайність; продуктивність; адаптивні властивості; гібриди; сорти; ВОС; морфологічні ознаки; успадкування; мінливість; ідентифікація; генотипи; абіотичні фактори.

References


Загальне ведення експертизи на відмінність, однорідність і стабільність та розробки гармонізованих описів нових сортів рослин. / Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин. //Державна служба з охорони прав на сорти рослин - Офіційний бюлетень. -2006. -№ 1.-4 частина,- С. 8-27.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Витяг станом на 01.03.2010 року): Офіційне видання. - К., 2010 - 248 с.

Тищенко, В. Н. Селекция и генетика подсолнечника: Селекция и генетика отдельных культур. / В. Н. Тищенко, Н. М. Чекалин, М. Е. Баташова. - OAgromage.com 2000-2011.

Задорожна, О. А. Успадкування морфологічних ознак строкатолистої форми соняшника. / О. А. Задорожна, B. В. Кириченко. - olzador@ukr/net.

Зінченко, О. І. Рослинництво./ О. І. Зінченко, В. Н. Са-латенко, М. А. Білоножко. - К: Аграрна освіта, 2001 — C. 357-372.

Юшкіна, Л. Л. Мінливість кількісних ознак у міжвидових гібридів соняшнику при послідовних зворотних схрещуваннях. / Л. Л. Юшкіна, В. М. Попов, О. А. Задорожна [та ін.]. // Вісн. Харківського національного аграрного університету, 2008. - Серія: Біологія. -Вип. 1 (13). - С.48-52.

Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів технічних та кормових культур./ Охорона прав на сорти рослин.:Офіційний бюлетень. - К., 2003. - № 3. - С. 18-37, 157-159.

Морфологічні ознаки сільськогосподарських культур для визначення відмінності,однорідності та стабільності сортів рослин. / Охорона прав на сорти рослин.: Офіційний бюлетень. -2006. -№ 1. - Ч. 3.- С. 82-90.

Васьківська С. В., Жаркова Г. Г. Кращі гібриди соняшнику, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 році. -Copyright О 2002-2009 All rights reserved.

Атлас морфобіологічних ознак соняшнику (Helianthus L.) до методики експертизи гібридів і сортів на відмінність, однорідність та стабільність. - К: Алефа, 2004. -70 с.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter