Variety Studying and Peculiarities of Seed Production of the Nizhyn Cucumber (Cucumis sativus L.) Population at Maiak Variety Testing Facility under IOB NAAN

Authors

  • О. В. Хареба Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(14).2011.60472

Keywords:

овочівництво, огірок, сорт, історія, сортовивчення, насінництво

Abstract

The article offers information on main vectors in scientific research of Nizhyn Mistsevyi cucumber (Cucumis sativus L.) at Maiak variety testing facility under IOB NAAN (National Agrarian Academy of Science) for the period of 1974 to 2010 (variety testing and seed production).

Author Biography

О. В. Хареба, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

Hareba, O.

References

Петренко, М. П. Історія сорту огірка Ніжинський місцевий та проблеми його вирощування в сучасних умовах. / М. П Петренко, О. В. Позняк. // Овочівництво і баштанництво: Міжвід. темат. наук. зб-к. - X., 2003. - Вип. 48. - С. 339-344.

Петренко, М. П. Ніжинські огірки: минуле, сьогодення, майбутнє. / М. П. Петренко, О. В. Позняк. // Дім, сад, город. - К., 2003. - № 12. - С. 6-7.

Позняк, А. Созданный народом. / А. Позняк, И. Жовнер, А. Скрипка. // Овощеводство. - К.: Юнивест Медиа, 2007.- № 2(26). - февраль. - С. 38-43.

Позняк, О. В. Ніжинський огірковий промисел на основі місцевого сорту: історичний аспект. / О. В. Позняк. // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали п'ятої конф. молодих учених та спеціалістів (з нагоди 125-річчя створення Полтавського ін-ту АПВ ім. М. І. Вавилова УААН) 28 травня 2009 р./ УААН, ДНСГБ; редкол. В.А. Вергунов та ін. - К., 2009. - С. 152-154.

Хареба, В. В. Історія ніжинського огірка. / В. В. Хареба, І. О. Федосій, О. В. Позняк. // Настоящий хозяин. - К.: ООО Издательство Деметра, 2009. - № 12 - С. 34-38.

Хареба, О. В. Основні агротехнологічні напрями науково-дослідної роботи з сортом огірка Ніжинський місцевий на ДС «Маяк» ІОБ НААН. / О. В. Хареба. // Історія науки і біографістика. - К.: ДНСБ, 2011,- № 1 - 9 с.

Онищенко, М. Дослідна станція «Маяк». / М. Онищенко. // Ніжин: Під прапором Леніна, 1976- 11.11.1976 p.- № 179 (8662).- С. 2.

Петренко, М. П. Аналіз розвитку огіркового промислу на основі сорту Ніжинський місцевий. / М. П. Петренко, О.В. Позняк.//Інф. листок.-Чернігів: ЦНТЕІ, 2007. - № 6. - 15 с.

Жовнер, И. М. Разработать методы поддерживающей селекции и первичного семеноводства Нежинских огурцов (по договору с ВНИИССОК). / И. М. Жовнер, М. П. Петренко. // Отчет ОСС «Маяк» о НИР за 1990 год. - Круты, 1990. - С. 176 -220.

Жовнір, І. Проблеми огіркового виробництва. /1. Жовнір, І. Дяченко.// Ніжин: Під прапором Леніна, 1985. -18.01.1985 р. - № 13 (11194). - С. 2.

Петренко, М. П. До питання збереження і дослідження сорту огірка Ніжинський місцевий в сучасних умовах. / М. П. Петренко, О. В. Позняк. // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (1-2 жовтня 2009р., ХНАУ ім. В. В. Докучаева, Харків). -X.: Дільниця операт. друку ХНАУ ім. В.В. Докучаева, 2009. - С. 56.

Петренко, М. Чи відродиться слава Ніжинських огірків? / М. Петренко, О. Позняк. //«Сільський час» 25.04.2003 р. -К.: ПК «Інтерекспресдрук», 2003. - № 31 (412). - С. 12.

Позняк, О. Про Ніжинський огірок. / О. Позняк, М. Петренко.// Селянська присадибна газета, 5.02.2010 p.-X.: ред. «Селянської газети», 2010. - № 6 (906) - С. 2.

Свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 177. Огірок сорт «Ніжинський місцевий». / Петренко М. П., Жовнер І. М„ Дяченко 1.1. / Запит № 000249 від 14.03.02 p.- № реєстрації Нац. каталогу UL 3700137. -НЦГРРУ, 2005.

Закон України від 2 серпня 2006 p. № 60-V «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин». // Охорона прав на сорти рослин: офіц. бюл. - К.: Алефа, 2006. - Вип.3'2006, част. 1,- С. 62.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин». // Охорона прав на сорти рослин: офіц. бюл. - К.: Арістей, 2007. - Вип. 4'2006, част. 1. - С. 61 -87.

Повідомлення № 2297 про ухвалення назви сорту рослин. //Лист № 7299 від 13.01.2010 p. - К.: Держсортслужба, 2010. - 1 с.

Published

2011-07-21

Issue

Section

YOUNG SCIENTIST’S PAGE