DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(8).2008.62421

Productivity and quality of vegetable seed varieties subject to the agrotechnological methods of growing.

О. Ю. Барабаш, З. Д. Сич, Н. В. Котюк, Н. В. Лещук

Abstract


The value of a variety as of important element in the technology of growing is considered. Productivity formation of seeds of vegetable varieties depending on the agrotechnological methods of growing is grounded. Influence of matrix quality diversity of seeds and its sowing qualities are established. Agromeasures are developed to eliminate matrix quality diversity of seeds for vegetable crops to improve its sowing qualities.

Keywords


кріп; пастернак; морква столова; салат посівний; сорт; біологічний потенціал; технологія вирощування; строки сівби; способи сівби; сходи насіння; продуктивність; урожайність; посівні якості; різноякісність; ДСТУ.

References


Сич, 3. Д. Мандрівка за сортом. / 3. Д. Сич. - К.: Урожай, 1992. - С. 89-103.

Довідник з насінництва овочевих і баштанних культур // За ред. О. Я. Жук і В. П. Роєнка. - К: Аграрна наука, 2002. - 89 с.

Барабаш, О. Ю. Біологічні основи овочівництва: навчальний посібник. / О. Ю. 3. Д. Сич; за ред. О. Ю. Барабаша. - К.: Арістей, 2005. - С. 237-242.

Барабаш, О. Ю. Насінництво овочевих та баштанних культур. / О. Ю. Барабаш, - К.: Урожай, 1985. - 148 с.

Овчаров, К. Е. Разнокачественность семян и продуктивность растений. / К. Е. Овчаров, Е. Г. Кизилова. - М.: Колос, 1966. -160 с.

Методика дослідної справи в овочівництві та баштанництві / За ред. Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенка. -X.: Основа, 2001. - С. 11-19, 220, 223.

Методика проведення експертизи сортів рослин на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС). Овочеві, баштанні культури та картопля. / За ред. В. В. Волкодава. - К., 2000. - С. 190— 199.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. / Б. А. Доспехов - М.: Колос, 1965. -422 с.

Барабаш, О. Ю. Безвисадковий спосіб вирощування з насіння моркви. / О. Ю. Барабаш. // Науковий вісник НАУ - 2000. - No 31. - С. 102-104.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter