Production testing of the winter rape (Brassica napus L.)

Authors

  • Ф. М. Парій Уманський державний аграрний університет, Ukraine
  • А. І. Опалко National Dendrological Park “Sofiyivka”of the NAS of Ukraine, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0664-378X
  • А. Д. Черненко Уманський державний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(8).2008.62881

Keywords:

ріпак озимий, маса 1000 насінин, урожайність сортів ріпаку, гібриди ріпаку озимого, кислота ерукова

Abstract

Advantages of heterotic hybrids of the winter rape in the competitive and in the production testing proven. While certain advantages in the productivity of cultivar of the Czech selection of Odila above the domestic cultivar of Dangal got in the competitive testing in the production testing confirmed. It is established that the greatest productivity in the production testing was had hybrids Vsesvit F1t Zapalnyj Fb G-3 Fi and G-4 Fi, which are characterized the stable and yearly high productivity and combine the productivity with adaptability to the environmental conditions of area of Forest- steppe of Ukraine.

Author Biographies

Ф. М. Парій, Уманський державний аграрний університет

Pariy F.

А. І. Опалко, National Dendrological Park “Sofiyivka”of the NAS of Ukraine

Opalko A.

А. Д. Черненко, Уманський державний аграрний університет

Chernenko А.

References

Лихочвор, В. В. Ріпак озимий та ярий. / В. В. Лихочвор, - Львів: НВФ „Українські технології”, 2002. - 48 с.

Форхольц, Фриц. Долгое прощание с нефтью I Фриц Форхольц. // Deutschland. - 2006. - S. 8-11.

Парій, Ф .М. Створення колекції ріпаку для генетично-селекційних досліджень./ Ф ,М. Парій, А. Д. Черненко. //Тези доповідей III міжнародної наукової конференції «До 215-річчя парку «Олек- сандрія» (Біла Церква, 29 вересня -3 жовтня 2008 р). - Біла Церква: БНАУ, 2008. - С. 54-55.

Жученко, А. А. Экологическая генетика культурных растений./ А. А. Жученко. - Кишинев, Штиинца, 1980. — 587 с.

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / Редкол.: М. В. Зубець (голова) та ін. - К.: Логос, 2004. - 776 с.

Opalko, А. I. Wykorzystanie obcrgo DNA dla uzyskania antropoadap- tywnych mytacij pozenicy ozimej. / A. I. Opalk., I. K. Kotko. // Hodowla roslin і nasiennictwo (Biuletyn branzowy). - No 2. - 1992.-S. 1-4.

Опалко, А. И. Проблема повышения антропоадаптивного потенциала культурных растений. / А. И. Опалко, О. А. Опалко. / Актуальные проблемы сохранения устойчивости живых систем: матер. VIII Международ. науч. экологической конф. (Белгород, 27-29 сентября 2004 г.). - Белгород: Изд-во БелГУ, 2004. -С. 152-153.

О палко, А. І. Особливості селекції на антропоадаптивність. / A. I. Опалко. / Підсумки наукової роботи за 1991-1995 pp. - Умань: УСГА, 1996. - С. 66-67.

О палко, А. I. Шляхи підвищення антропоадаптивності рослинництва. / А. I. Опалко, Л. О. Рябовол, О. А. Опалко. // Теорія і практика розвитку АПК:.тези Міжнарод. наук.- пракг. конф. присвяч. пам’яті проф. Євгена Храпливо- го, 28-30 вересня 1999 р. ~ Львів, 1999. - С. 238 -239.

Єщенко, В. О. Основи наукових досліджень в агрономії / B. О. Єщенко, П. Г Копитко, В. П. Оприш- ко, П. В. Костогриз. - К.: Дія, 2005. - 286 с.

Полоцький, М. Я. Селекція і насінництво польових культур. / М. Я. Полоцький, С. П. Васильківський, В. І. Князюк-К.: Вища шк., 1994. -454 с.

Опалко, А. І. Організація і техніка селекційного процесу. / А. І. Опалко, Ф. О. Заплічко. // Селекція плодових і овочевих культур: підручник. — К.: Вища шк., 2000.-С. 169-184.

Методика державного сор- товипробування сільськогосподарських культур: Випуск перший; Загальна частина / Ред.. В. В. Волкодав. - К., 2000. - 100 с.

Методика державного сор- товипробування сільськогосподарських культур: Випуск третій; олійні, технічні, прядивні та кормові культури / Ред. В. В. Волкодав. - К.: Апефа, 2000. - 76 с.

Гаврилюк, М. М. Олійні культури в Україні / М. М. Гаврилюк, В. Н. Салатенко, А. В. Чехов та ін.; за ред. В. Н. Салатенка. - К.: Основа, 2008. -420 с.

Published

2008-04-24

How to Cite

Парій, Ф. М., Опалко, А. І., & Черненко, А. Д. (2008). Production testing of the winter rape (Brassica napus L.). Plant Varieties Studying and Protection, (2(8), 102–107. https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(8).2008.62881

Issue

Section

VARIETY MARKET

Most read articles by the same author(s)