DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(7).2008.64060

Efficiency of plant growth regulators application in onion napiform (Allium сера L.) cultivation from seeds

Л. П. Музика

Abstract


Results of research on application of plant growth regulators in cultivation of Onion Napiform from seeds in non-irrigated grain-vegetable crop rotation of Northeast Forest-steppe of Ukraine. Efficiency of seeds presowing damping was established, in the solutions of preparations Baikal EM and Emistim С and in the solution of preparation Emistim С for double use - of seeds presowing damping and of plants spraying in 5-6 leaves phase.

Keywords


регулятори росту; насіння; рослини; цибуля ріпчаста; урожайність; якість урожаю

References


Семенов, А. Д. Динаміка змін показників родючості ґрунтів Сумської області за даними агрохімічних обстежень. / А. Д. Семенов // Агроекологічний моніторинг ґрунтів як основа сталого розвитку аграрного виробництва. - Вінниця, 2002. - С. 33-36.

Елементи регуляції в рослинництві: Збірник наукових праць. / НАН України; Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії, НІЦ "Аско"; під ред. В. П. Кухаря. - К.: ВВП "Компас", 1998. - 360 с.

Калініч, Ф. Л. Регулятори росту рослин. / Ф. Л. Калінін. - К.: Урожай, 1964.- 48 с.

Кротова, О. А. Дражирование семян. / О. А. Кротова.- М.: Московский рабочий, 1973.-64 с.

Біостимулятори росту рослин нового покоління в технологіях вирощування сільськогосподарських культур. II - К., 1997.-17 с.

Боровикова, Г. С. Овощному конвейеру - научное обеспечение. / Г. С. Боровикова, В. И. Артеменко. // Елементи регуляції в рослинництві: зб. наук, праць; під ред. В. П. Кухаря. - К.: ВВП "Компас", 1998. - С. 62-68.

Анішин, Л. А. Практичне застосування регуляторів росту в рослинництві. / Л. А. Анішин, С. П. Пономаренко, М. М. Сторчак та інші. // Елементи регуляції в рослинництві: зб. наук, праць; під ред. В. П. Кухаря. - К.: ВВП "Компас”, 1998. - С. 307-342.

Биопрепараты в органическом земледелии. - К., 2005. - 178 с.

Марютин, Ф. М. Використання регуляторів росту природного походження на рослинах огірка у зимових блокових теплицях. /Ф. М. Марютин, Г. В. Малина // Овочівництво і баштанництво. - 2007. - No 53. - С. 287- 293.

Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві. // ред. Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка. -X.: Основа, 2001.-369 с.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter