DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(7).2008.64074

Variation of the yield and quality of grain of winter soft wheat (Triticum aestivum L.) inside one sort depend ing on its fertilization

Т. В. Кожухар, С. С. Кохан, О. В. Кириченко

Abstract


The study of impact of complex application of biological compositions based on fixing nitrogen by microorganisms and plant lectin and nitric fertilizers on productivity and quality of grain of winter wheat on the dark-grey soil in the field terms was conducted. It is shown, that presowing treatment of seed by biological compositions stimulated forming of greater productivity with the best quality.

Keywords


пшениця м’яка озима; біологічні композиції; мінеральні добрива; зернова продуктивність; якість зерна

References


Коломієць, Л. А. Формування адаптир них ознак міжсортовими гібридами озимої пшениці (Triticum aestivum L.)./ Л. А. Коломієць. // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - 2007. - No 6. - С. 26- 34.

Голик, Л. М. Новий зимостійкий сорт пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) Волошкова. / Л. М. Голик // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - 2007 - No 6.- С. 5-11.

Державний реестр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 р. (витяг станом на 1.09.2007 р.) - К.: Алефа, 2007.-216 с.

Орлюк, А. П. Генетичні маркери пшениці. / А. П. Орлюк, О. М. Гончар, Л. О. Усик. - К.: Алефа, 2006. - 144 с

Землеробство з основами ґрунтознавства, агрохімії та агроекології: навч. посібн. для підготовки фахівців в аг- рар. вищ. навч. закладах II-IV рівнів акредитації / М. Я. Бомба, Г. Т. Періг, С. М. Рижук та ін. - К.: Урожай, 2003. - 400 с.

Завалин, А. А. Вплив азотного добрива і біопрепаратів на врожайність і якість зерна озимої пшениці на дерновослабоподзолистому легкосуглинковому грунті. / А. А. Завалин, Н. С. Алметов, П. Н. Семенов, Т. М. Духанін. // Агрохімія. - 2006. - No 6. - С. 33-39.

Андреюк, Е. И. Основи екології ґрунтових мікроорганізмів. / Е. И. Андреюк, Е. В. Валагурова. - К.: Наукова думка, 1992. - 220 с.

Кириченко, О. В. Вплив передпосівної обробки насіння пшениці пектином на ріст рослин та азотфіксувальну активність ризосферних мікроорганізмів. / О. В. Кириченко, Л. В. Титова, С. Я. Коць. // Фізіологія і біохімія культурних рослин. - 2006. - Т. 38. - No 3. - С. 228-234.

Шерстобоєва, О. В. Ефективність застосування мікробіологічних препаратів для підвищення продуктивності ярої та озимої пшениці. / О. В. Шерстобоєва та інші // Агроекологічний журнал. - 2003. - No 1. - С. 47 - 50.

Реєстр сортів на 2003 рік: зміни і доповнення. Міністерство аграрної політики, Державна служба з охорони прав на сорти рослин. - К.: Алефа, 2003.-40 с.

Рослинництво: лаб.-пракг. заняття: навч. посіб. для вищ. агр. закл. освіти II-IV рівнів акредитації з напряму “Агрономія”. / Д. М. Алімов, М. А. Біло- ножко, М. А. Бобро та ін.; за ред. Боб- ро М. А. та ін. - К.: Урожай, 2001. - 392 с.

Подпрятов, Г. І. Зберігання і переробка продукції рослинництва: навч. посібник. / Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скале- цька, А. М. Сеньков, В. С. Хилевич. - К.: Мета, 2002. - 495 с.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter