Selection of winter types of wheat from its spring types sawn in winter after prior vernalization

Authors

  • Л. М. Голик Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла УААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(7).2008.64176

Keywords:

Пшениця яра, попередня яровизація, дія низьких температур, висів під зиму, добір озимих форм, сорти пшениці озимої.

Abstract

In the Mironivka Institute for wheat named by V.M. Remeslo UAAN new winter-hardy winter wheat variety material was obtained. The annual breeding was used for the selection df winter wheat forms from spring wheat varieties by the prevernalization, spring sowing and M2 at the beginning of optimal terms in autumn (the influence of low temperature on spring wheat seeds). On the basis of such material, winter-hardy wheat varieties were created, such as Myronivs’ka rannyostygla, Remeslivna, Vo- loshkova and such varieties as Bagira, Vdyachna and Svyankova were submitted to the State Service for Plant Variety Protection.

Author Biography

Л. М. Голик, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла УААН

Golik L.N.

References

Уліч, Л. І. Вдосконалення дослідження сортів озимої пшениці. / Л. І. Уліч // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - К., 2006,- No 3,- С.82-89.

Пузік, В. К. Кореневі виділення хлібних злаків залежно від температури. / В. К. Пузік, В. А. Єльнікова, С. О. Білецька. // Агроекологічний журнал. - 2003.-No 1 . -С . 15-20.

Кравець, В. С. Характеристика та функції білків рослин індукованих дією низьких температур. / В. С. Кравець. // Физиология и биохимия культурных растений. - 1999. — Т. 31 — No 5. - С. 323-332.

Моргун, В. В. Особливості добору на морозостійкість у гібридних популяціях озимої пшениці. / В. В. Моргун, В. Ф. Логвиненко, В. С. Кравець // Физиология и биохимия культурных растений. - 2000. - Т. 32 - No 6. - С. 439-443.

Ремесло, В. Н. Избранные труды / В. Н. Ремесло - М.: Колос, 1977. - 324 с.

Моргун, В. В., Мутационная селекция пшеницы / В. В. Моргун, В. Ф. Логвиненко - К.: Наук. Думка, 1995. - 482 с.

Лавриненко, Ю. А. Селекционно-генетические ресурсы пшениц Афганистана. / Ю. А Лавриненко. // Фактори експериментальної революції організмів: зб. наук, пр., присвячений 100- річчю від дня народження Гершензо- на С. М. і Шкварнікова П. К. - К.: Логос, 2006. - Т. 3. - С. 254-259.

Голик, Л. М. Використання творчої спадщини академіка В. М. Ремесла у сучасних дослідженнях по селекції пшениці. / Л. М. Голик. // Наук.-техн. бюл. МІП імені В. М. Ремесла. - К.: Аграна Аграна наука, 2007. - Вил. No 6/7- С. 125-137.

Published

2008-10-17

How to Cite

Голик, Л. М. (2008). Selection of winter types of wheat from its spring types sawn in winter after prior vernalization. Plant Varieties Studying and Protection, (1(7), 38–44. https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(7).2008.64176

Issue

Section

ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ