Plant varietal recourses of Ukraine in 2008

Authors

  • В. Я. Гончарук Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine
  • М. І. Загинайло Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(7).2008.64179

Keywords:

нові сорти, перспективні сорти, майнові права інтелектуальної власності на сорт і на поширення сорту, секція експертної ради, Експертна рада Держсортслужби, кваліфікаційна експертиза сортів

Abstract

On the base of examinational institutions activity results summarizing by the Experts Council of State Variety Service, decision to recommend varieties for state registration of the proprietary right of intellectual property for dissemination, state registration of the proprietary rights of intellectual property, to approve the List of Perspective for Dissemination in Ukraine in 2008 Varieties, to decline state registration of the proprietary right of intellectual property, has been approved.

Author Biographies

В. Я. Гончарук, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Goncharuk V.

М. І. Загинайло, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Zagynailo М.

References

Проект концепції Державної програми формування національних сортових рослинних ресурсів на 2005-2010 pp. //www.rada.gov.ua.

Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні: загальна частина //Міністерство аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин. - Охорона прав н-з сорти рослин: офіційний бюлетень. - К., 2003 p., - No 1, частина 3. ~ 208 с.

Керівництво з проведення формальної експертизи документів заявки на сорт рослин і кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів рослин. // Міністерство аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин. [Затверджено наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 3 вересня 2007 р. No 341] - К.: Алефа, 2007. - 119 с.

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про охорону прав на сорти рослин”//газ. Голос України. - 2002, - No 46 (берез.) - С. 27-97.

Published

2008-10-17

How to Cite

Гончарук, В. Я., & Загинайло, М. І. (2008). Plant varietal recourses of Ukraine in 2008. Plant Varieties Studying and Protection, (1(7), 44–49. https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(7).2008.64179

Issue

Section

VARIETY STUDYING AND VARIETY SCIENCE