DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(7).2008.64487

The results of the state variety examination of the soft winter wheat seeds quality (Triticum aestivum L.), which are included in to the State Register of plant varieties of Ukraine

О. О. Шовгун, В. В. Шелепов, В. М. Лисікова, С. О. Ляшенко, С. Л. Чухлєб, О. О. Бадяка

Abstract


According to the seed quality indices the soft winter wheat seeds quality which were included in to the State Register of ріалі varieties of Ukraine in 2008 was defined (consistence of the albumen, flour s-rength. bread size). In the steppe area the consistence of albumen in seed was not changed. In the forest-steppe area seed quality markers improved and drew near the seed quality markers of the steppe area. More then 80% of wheat varieties, produced by Ukrainian breeders are considered to be strong and valuable by the seed quality verse 19,4 % of foreign varieties. That means that the varieties of the Ukrainian breeding are competitive.

Keywords


сорти пшениці; пшениця м'яка озима; вміст білку; сила борошна; об’єм хліба; зони вирощування пшениці.

References


Беспалова, Л. А. Сорта пшеницы и тритикале Краснодарского НИИСУ им. П.П. Лукьяненко. / Л. А. Беспалова, Ю.М. Пучков и др.// РАСХН, КНИСХ, НПО «Кубаньзерно». - Краснодар, 2004. - 80 с.

Беспалова, Л. А. Результаты селекции пшеницы на качество зерна и урожай. / Л. А. Беспалова // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології : зб. наук, праць. - К.: Логос, 2007. - Т. 2 - С. 323-327.

Литвиненко, М. А. Теоретичні основи та методи селекції озимої м’якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов Степу України. / М. А. Литвиненко : автореф. дис. ... д- ра с.г. наук : 06.01.05 „селекція рослин - К., 2001.- 52 с.

Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы / В. В. Шелепов, В. М. Маласай, А. Ф. Пензев, B.C. Кочмарский; под ред. В. В. Шелепова. - Мироновка, 2004. - 524с.

Захарчук, О. В. У вітчизняних сортів озимої пшениці генетичний потенціал на рівні 2-го класу. / О. В. Захарчук, О. О. Шовгун, А. С. Рябий. // Зерно і хліб -К., 2007,- No 2. - С.8-9.

Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур / Методи визначення показників якості рослинної продукції. Під. ред. О.М. Гончара - Київ: Алефа, 2000. - Вип. 7. - 144 с.

Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2008 році (витяг) / гол. ред. В. А. Ха- джиматов. - К.: Алефа, 2008. - 234 с.

Борлауг, Н. Е. „Зелена революція”: вчора, сьогодні, завтра. / Н. Е. Борлауг // Агроном - 2008. - No 1. - С.24-27.

Данкевич, Є. М. Сортовий склад та категорії насіння зернових культур використаного товарняками зерна Житомирщини. / Є. М. Данкевич, Т. Ю. Приймачук // Вісн. Держ. вищого навч. закладу „Держ. агроекол. ун-т”: наук.-теор. зб. - Житомир, 2007 - No 1- С. 73-83.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter