Variety creation, its variety studying and preservation

Authors

  • Л. М. Гоцуєнко Український інститут експертизи сортів рослин, Ukraine
  • С. X. Поплавська Національна наукова сільськогосподарська бібліотека, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.6.2007.66041

Keywords:

сорт, селекція, добір, схрещування, державне сортовипробування, післяреєстраційне сортовипробування, відмінність, однорідність і стабільність, придатність до поширення, державна реєстрація, контроль та нагляд за сортом

Abstract

A new created variety should conform to criterions of eligibility for protection and its propagation in Ukraine, i.e. it should descend from certain genotype or from combination of genes and should be distinct, uniform, stable and has high indices of economical value.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Л. М. Гоцуєнко, Український інститут експертизи сортів рослин

Gotsuyenko L.

С. X. Поплавська, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Poplavska S.

References

Методи і результати селекції // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. - X., 2006. - Вип. 92, розд. 1. - С. 3-116.

Притула, Н. М. Рівень фенотипового прояву мінливості ознак якості зерна у сортозразків озимої пшениці. / Н. М. Притула,- І. А. Панченко, В. В. Лучной [та ін.] // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. - X., 2006. - Вип. 92, розд. 2. - С. 121-128.

Шелепов, В. В. Впровадження нових сортів у виробництво на основі прискорення системи їх розмноження. / В. В. Шелепов, В. М. Лисікова // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - К., 2006.-No4.- С. 49-55.

Литвиненко, М. А. Наукові основи формування сортового складу зернових культур в Україні / М. А. Литвиненко, В. Волкодав //Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - К, 2005. - No 1. - С. 28-36.

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про охорону прав на сорти рослин” // Голос України. - 2002. - No 46 (берез.)-С. 27-97.

Волкодав, В. В. Правила проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин. / В. В. Волкодав // Зб. нормативно-правових актів з питань охорони прав на сорти рослин. - К., 2006. - Вип.3.-С. 145-152.

Сорока, В. І. Перелік родів і видів рослин, сорти яких підлягають державному випробуванню в закладах експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин з метою визначення їх придатності для поширення в Україні. / В. І. Сорока //Зб. нормативно-правових актів з питань охорони прав на сорти рослин. - К., 2006. - Вип.3.-С. 209-211.

Андрющенко, А. В. Методичні рекомендації з післяреєстраційного вивчення сортів рослин. / А. В. Андрющенко // Правові, наукові, фінансово-економічні засади удосконалення діяльності державної системи охорони прав на сорти рослин: матеріали науково-практичної конференції 14-16 листоп. 2005 p., Київ.-К, 2005.- С. 35-43.

Новая сортовая политика и сортовая агротехніка озимой пшеницы. / А. А. Романенко, Л. А. Беспалова, И. Н. Кудряшов, И. Б. Балова. - Краснодар, 2005. - 221 с.

Скиба, М. С. Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин. / М. С. Скиба // Зб. нормативно-правових актів з питань охорони прав на сорти рослин. - К., 2006. - Вип. 3. - 226-229.

Волкодав, В. В. Порядок перевірки збереженості сорту рослин. / В. В. Волкодав //Зб. нормативно-правових актів з питань охорони прав на сорти рослин. - К., 2006. - Вип. 3. - С. 138-140.

Уліч, Л І. Ефективність післяреєстраційного сортовивчення пшениці озимої. / Л. І. Уліч, О. Л. Уліч //Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин - К., 2007. - No 5. - С. 23-24.

Уліч, Л. І. Інтенсивні технології - основа методики експертизи післяреєстраційного сортовивчення озимих культур. / Л, І. Уліч // Інтенсивні технології - основа методики експертизи післяреєстраційного сортовивчення озимих культур: матеріали навчально-практичних семінарів. - К.: 2005. - С. 5-14.

Ткачик, С. О. Наукові аспекти збереженості сорту, / С. О. Ткачик // Інтенсифікація технології - основа методики експертизи після реєстраційного сортовивчення озимих культур: матеріали навчально-практичних семінарів. -К., 2005. - С. 14-22.

Published

2007-12-20

How to Cite

Гоцуєнко, Л. М., & Поплавська С. X. (2007). Variety creation, its variety studying and preservation. Plant Varieties Studying and Protection, (6), 88–96. https://doi.org/10.21498/2518-1017.6.2007.66041

Issue

Section

VARIETY STUDYING AND VARIETY SCIENCE