DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(9).2009.66348

New Winter Wheat Varieties Productivity Subject to the Terms of Sowing.

Л. І. Уліч, М. М. Корхова, О. А. Котиніна

Abstract


Sowing dates and response to them of newly registered and perspective varieties of winter wheat were studied. Reasons provided for changing sowing dates to the later.

Keywords


сорти; уро жайність; строки сівби; пшениця озима; дослідження; ріст і розвиток рослин; зимостійкість; ураження хворобами

References


Борлауг, Н. Е. „Зелена революція”: вчора, сьогодні, завтра. / Н. Е. Борлауг. - Агроном, - 2008. - No 1. - С. 24-27.

Уліч, Л. І. Строки сівби озимої пшениці в умовах зміни клімату. / Л. І. Улич. - К.: Вісник аграрної науки, 2007. - No 10,- С. 26-29.

Уліч, О. Л. Продуктивність сортів озимої пшениці залежно від поперед ників і строків сівби в Правобережному Лісостепу: автореф. дис....канд. с.-.r. наук 06.01.09 - Рослинництво. / О. Л. Уліч. - К„ 2006.-20 с. 3. Вовченко, І. В. Найважливіші прийоми вирощування озимої пшениці. - К, 1958. - 32 с.

Животков, Л. А. Пшеница. / Л. А Животков, С. В. Бирюков, А. Я. Степаненко [и др.] // Под ред. Л. А. Жи- воткова. - К.: Урожай, 1989. - 320 с.

Ремесло, В. М. Сортова агротехніка пшениці. / В. М. Ремесло, В. Ф. Сайко. - К.: Урожай, 1981 -198 с.

Барков, В. О. О погоде. / B. О. Барков. // Зерно. - 2007.- No 10. – C. 118-121.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter