The state scientific plant variety examination is the basis of modern plant growing

Authors

  • В. В. Волкодав National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine
  • О. В. Захарчук Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine
  • М. Ю. Климович Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.1.2005.66821

Keywords:

охорона прав на сорти рослин, господарська придатність сортів, інтелектуальна власність, фінансове забезпечення, науково-технічна експертиза, заклади експертизи

Abstract

In the article the importance of the creation of the State Service on Right Protection for Plant Varieties as Governmental body of the state management in the sphere of right protection for plant varieties was grounded, as well as strategic tasks and ways for development of this Service. The main principles for the realization of the national policy in the sphere of the right protection for plant varieties according to the international requirements are formed.

Author Biographies

В. В. Волкодав, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Volkodav V.

О. В. Захарчук, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Zakharchuk О.

М. Ю. Климович, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Klimovich М.

References

Міжнародна конвенція з охорони прав на сорти рослин від грудня 1961 p., переглянута у Женеві 10 листопада 1972 p., 23 жовтня 1978 р. та 19 березня 1991 р.// UPOV Publication. - Женева, 1997. -No 221 (R) -26 с.

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" (в редакції від 17 січня 2002 p. No 2986-ІІІ )//Відомості Верховної Ради Україні. - 2002. -No 23. - Ст. 218.

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. No 714 "Про утворення державної служби з охорони прав на сорти рослин та Українського інституту експертизи сортів рослин” //Офіційний вісн. України No 23 - 2002. - С. 25.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. No 1182 ’’Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" // Офіційний вісн. України No 34 - 2002. -С. 132-136.

Аналіз виробничо-фінансової діяльності державних сортодослідних станцій Державної служби з охорони прав на сорти рослин за 2003 рік: За ред. В. О. Завалевської, О. В. Захарчука та ін. - К.: ТОВ "Алефа", 2004 -58 с.

Published

2006-03-21

How to Cite

Волкодав, В. В., Захарчук, О. В., & Климович, М. Ю. (2006). The state scientific plant variety examination is the basis of modern plant growing. Plant Varieties Studying and Protection, (1), 5–12. https://doi.org/10.21498/2518-1017.1.2005.66821

Issue

Section

ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>