DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.4.2006.68030

Peculiarities of rape plant identification features manifestation and their use during formation of national variety sources

Н. В. Лещук, М. М. Таганцова, С. Л. Мельничук

Abstract


Scientific approaches to formation of national variety sources of spring and winter barley by State Registration of new varieties and their right protection.

Keywords


сорт; ріпак озимий; ріпак ярий; ідентифікація; морфологія; селекція; Державний реєстр сортів рослин; правова охорона; національні сортові ресурси

References


Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 17 січня 2002 p. No 2986-ІІІ

Закон України про рослинний світ / Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1999. - No 22-23. - 198 с.

Бардин Я. Б. Ріпак: від сівби до переробки. - К.: Світ. - 2000. - 105 с.

Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів технічних та кормових культур, К.: 2003/0фіц. бюл. "Охорона прав на сорти рослин" No 3. - 236 с.

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2006 році (витяг). - К, - 2006. - С. 54-56.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter