DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.4.2006.68043

Estimation of adaptive of bread spring wheat varieties

В. А. Власенко

Abstract


For estimation of adaptive of varieties it is offered to use the aggregate of estimations of stability and plasticity in the integrated index - rating of adaptive of varieties. The high rating of adaptive on the parameters of productivity have the varieties Elegia myronivska, Kolektyvna 3, Etud and Suita.

Keywords


пшениця; врожайність; адаптивність; статистичні методи оцінки; рейтинг адаптивності сорту

References


Голік B.C. Результати досліджень з вирощування зерна ярої пшениці і перспективи розширення посівів цієї культури в Україні / Доповідь академіка УААН B.C. Голіка на Бюро Президії УААН, 21 серпня 2003 p. - К., 2003. - 28 с.

Бойко Л. Немає завдання більш важливого, ніж зібрати все вирощене і зберегти його // Вісник Київ. обл. держ. адміністрації. - К., 2004 . - No 12 (130). - С. 2.

Пакудин В.З. Оценка экологической пластичности сортов // Генет. анализ колич. и качественных признаков с помощью математико- статистических методов. - М.: ВНИИТЭИСХ, 1973. - С. 40-45.

Хангильдин В . В . , Литвиненко Н.А. Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы // Науч.-техн. бюл. ВСГИ. - О., 1981. - Вып. 1 (39). - С. 8 - 14.

Методика интегральной оценки экологической адаптивности селекционного материала на ранних этапах его создания / Подготовили А.М. Бурдун, Л . М . Лопатина, Х.М. Аамер, Х . М . Ахмед; Краснодарский НИИСХ им. П. П. Лукьяненко. - Краснодар, 1989. - 33 с.

Лавриненко Ю.А., Гудзь Ю.В. Теория и практика адаптивной селекции кукурузы. - Херсон: БОРИСФЕН-полиграфсервис, 1997. - 168 с.

Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні: Загальна частина // Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюлетень / Голов. ред. В. В. Волкодав. - К.: Алефа, 2003. - Вип. 1, ч. 3. - 106 с.


GOST Style Citations
 

Cited-by:

1. Assessment of soft winter wheat breeding numbers adaptability by the number of grains in the spike
M. Lozinskiy
Agrobìologìâ  Issue: 2(142)  First page: 60  Year: 2018  
doi: 10.33245/2310-9270-2018-142-2-60-70

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter