Efficiency of foliar dressing of winter wheat

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.13.2.2017.105410

Keywords:

Foliar feeding, fertilizers, winter wheat, yield, quality

Abstract

Purpose. To elaborate winter wheat cultivation technologies based on balanced fertilizer system that combines application of mineral fertilizers and the increase of their efficiency by the use of preparations with microelements.

Methods. Field and laboratory studies, mathematical and statistical analysis.

Results. During 2011–2013, the effect of cultivation technologies on the formation of yield and quality of winter wheat varie­ty ‘Benefis’ (pea is a predecessor) was studied. In case of alternative technologies that provided adding only by-products of the predecessor, the yield of winter wheat was 3.73 t/ha when using integrated protection system, and it was increased to 4.22 t/ha with grain quality of the 4th–5th class of the group B when foliar dressing was applied. Resource saving technologies of cultivation with restricted use of fertilizers (Р45К45N30(II)+30(IV)) provided productivity at the level of 5.19–5.61 t/ha with grain quality of the 2nd–3rd class of the group A. Grain yield of 6.27 t/ha of the 2nd class quality was obtained by the use of intensive cultivation technology, which included application of mineral fertilizers (Р90К90N30(II)+60(IV)+30(VIII)) in addition to the use of predecessor’s by-products and foliar dressing. The highest yield of grain (6.71 t/ha) on average during all years of the study with the 1st class of the group A quality was provided by energy-intensive technology, which included application of P135K135N60(II)+75(IV)+45(VIII) with embedding of predecessor’s by-products into the soil and foliar dressing.

Conclusions. It was established that in the northern part of the Forest-Steppe zone of Ukraine the highest productivity of winter wheat was obtained in dark gray podzolic soils using the energy-intensive technology with application of P135K135N60(II)+75(IV)+45(VIII) against the background of predecessor’s by-products embedded into the soil in case of integrated plant protection, and foliar dres­sing. This technology ensured the yield of 6.71 t/ha with grain quality of the 1st class of the group A.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Л. В. Худолій, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Khudolii, L. V.

References

Sayko, V. F. (1990). Biologicheskie osnovy formirovaniya produk­tivnosti ozimoy pshenitsy [Biological underpinnings of winter wheat productivity formation]. Moscow: Rossel’kho­ziz­dat. [in Russian]

Sayko, V. F., Yashovskiy, I. V., Malienko, A. M., & Gritsay, A. D. (1989). Nauchnye osnovy ustoychivogo vedeniya zernovogo khazyaystva [Scientific basis of sustainable grain husbandry]. V. F. Sayko (Ed.). Kiev: Urozhay. [in Russian]

Hrytsaienko, Z. M., Ponomarenko, S. P., Karpenko, V. P., & Leontiuk, I. B. (2008). Biolohichno aktyvni rechovyny v roslyn­nytstvi [Biologically active substances in crop production]. Kyiv: Nichlava. [in Ukrainian]

Volkohon, V. V. (2001). Plant growth stimulants as a components of technologies of efficient mineral fertilizers use. Visnyk Kharkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu [Bulletin of Kharkiv State Agrarian University], 4, 40–44. [in Ukrainian]

Rehuliatory rostu v roslynnytstvi: rekomendatsii po zastosuvanniu [Growth-regulating chemicals in plant industry: recommen­dation for use]. (2007). Kyiv: N.p. [in Ukrainian]

Dwyer, L. M., Stewart, D. W., Gregorich, E., Anderson, A. M., Ma, B. L., & Tollenaar, M. (1995). Quantifying the nonlinearity in chlorophyll meter response to corn leaf nitrogen concentration. Canadian J Plant Sci., 75(1), 179–182. doi: 10.4141/cjps95-030

Beer, K., Koriath, H., & Podlesak, W. (1990). Organische und mineralische Düngung. Berlin : Deutscher Landwirtschaftsverlag.

Baliuk, S. A., & Fatieiev, A. I. (2012). Naukovi ta tekhnolohichni osnovy upravlinnia mikroelementnym zhyvlenniam silskohospod­arskykh kultur [Scientific and technological basis of agricultural crop nutrition management]. (2012). Kharkiv: Miskdruk. [in Ukrainian]

Bulygin, S. Yu., Demishev, L. F., Doronin, V. A., Zarishnyak, A. S., Pashchenko, Ya. V., Turovskiy, Yu. E., … Yakovenko, M. M. (2007). Mikroelementy v sel’skom khozyaystve [Microelements in agri­culture]. S. Yu. Bulygin (Ed.). (3rd ed., rev.). Dnepropetrovsk: Sіch. [in Russian]

Kuperman, F. M. (1984) Morfofiziologiya rasteniy. Morfo­fizio­logicheskiy analiz etapov organogeneza razlich­nykh zhiznennykh form pokrytosemennykh rasteniy [Plant morphophysiolo­gy. Morpho­physiological analysis of organogenesis stages of various life forms of angiosperms].(4th ed., rev.). Moscow: Vysshaya shkola. [in Russian]

Pshenytsia. Tekhnichni umovy: DSTU 3768:2010 [Wheat. Specifications: State Standard of Ukraine: 3768:2010]. (2010). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. [in Ukrainian]

Published

2017-06-29

How to Cite

Худолій, Л. В. (2017). Efficiency of foliar dressing of winter wheat. Plant Varieties Studying and Protection, 13(2), 178–182. https://doi.org/10.21498/2518-1017.13.2.2017.105410

Issue

Section

PLANT PRODUCTION