Yield and quality of tomato subject to density of plants and irrigation methods

Authors

  • Л. О. Губкіна Український інститут експертизи сортів рослин, Ukraine
  • Ю. О. Божок Український інститут експертизи сортів рослин, Ukraine
  • М. В. Дроща Український інститут експертизи сортів рослин, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.3(17).2012.58806

Keywords:

помідор, урожайність, густота, зрошення.

Abstract

The article highlights dependence of qualitative characteristics of tomato on plant density and irrigation. Optimal density of plants is determined for generating maximum of tomato yield.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Л. О. Губкіна, Український інститут експертизи сортів рослин

L. Hubkina

Ю. О. Божок, Український інститут експертизи сортів рослин

Y. Bozok

М. В. Дроща, Український інститут експертизи сортів рослин

M. Droscha.

References

Степанова, І. М. Вплив густоти стояння і зрошення на врожайність і якість плодів посівного томата в умовах півдня України / І. М. Степанова // Овочівництво і баштанництво – Харків, 2003. – Вип. 48. – С. 208–211.

Яровий, Г. Державний підхід до селекції та насінництва овоче-баштанних рослин / Г. Яровий, О. Кузьоменський, В. Плужніков // Пропозиція. – 2005. – No 10 (124). – С. 60–64.

Філіп’єв, І. Д. Вплив зрошення і густоти стояння рослин на винос елементів живлення посівними томатами на півдні України / І. Д. Філіп’єв // Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2004. – Вип. 34. – С. 125–127.

Пуценко, Д. В. Вплив способів поливу, добрив та загущення рослин на врожай і якість плодів посівних томатів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. с.–г. наук : спец. 06.01.02 / Д. В. Пуценко. – Херсон, 2008. – 18 с.

Григоров, М. С. Как получить запланированный урожай томатов на капельном орошении / М. С. Григоров, Е. А. Ходяков // Картофель и овощи. – 2001. – No 3. – 34 с.

Published

2012-12-20

How to Cite

Губкіна, Л. О., Божок, Ю. О., & Дроща, М. В. (2012). Yield and quality of tomato subject to density of plants and irrigation methods. Plant Varieties Studying and Protection, (3(17), 29–31. https://doi.org/10.21498/2518-1017.3(17).2012.58806

Issue

Section

VARIETY STUDYING AND VARIETY SCIENCE