Improvement of diseases resistance and productivity of winter wheat varieties and their post- registration studying

Authors

  • М. П. Гончаренко Інститут захисту рослин УААН, Ukraine
  • А. В. Андрющенко Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine
  • Л. І. Уліч Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine
  • М. С. Кривий Білоцерківська ДСДС, Ukraine
  • Ю. В. Пашківська Бородянська ДСДС, Ukraine
  • О. А. Бусмак Бородянська ДСДС, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(7).2008.64439

Keywords:

стійкість пшениці проти хвороб, імунологічна оцінка сортів, урожайність, продуктивність, патокомплекс, хімічний захист, післяреєстраційне сортовивчення.

Abstract

Results of four-years assessment of approximately 90 winter wheat varieties at post- registration research on the background of crops chemical protection and in its absence at Biloczerkivska DSDS (forest- steppe zone) and Borodianska DSDS (subforest zone) are represented in this article. Methods of their immunological assessment and determination of potential productivity have been developed too. Authors are recommending to conduct immunological assessment of varieties on their natural background of diseases development and assess potential productivity in conditions of plants chemical protection as this is the element of crop growing technology.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

М. П. Гончаренко, Інститут захисту рослин УААН

Goncharenko М.

А. В. Андрющенко, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Andruschenko А.

Л. І. Уліч, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Ulich L.

М. С. Кривий, Білоцерківська ДСДС

Kryvyi М.

Ю. В. Пашківська, Бородянська ДСДС

Pashkivska I.

О. А. Бусмак, Бородянська ДСДС

Busmak О.

References

Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні. Загальна частина- К.: Оф. бюл., І. ч.З. 2003 - 106 с.

Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, круп’яних та зернобобових культур - К.: Оф. бюл., 2, ч. 3. 2003.- 241 с.

Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур,-М.: 1985,- Вып. 1C. 138-143.

Арешніков, Б. А. Захист зернових культур від шкідників, хвороб і бур’янів при інтенсивних технологіях. / Б. А. Арешніков, М. П. Гончаренко, М. Г. Костюковський та інші. - К.: Урожай, 1992. - 224 с.

Список пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. // Захист рослин. - 2007 - No 2-3.- С. 15-112.

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (витяг).- К.: Юнівест медіа, 2007,- 238 с.

Лісовий, М. П. Рекомендації з інтегрованої системи захисту озимої пшениці від хвороб, шкідників та бур’янів. / М. П. Лісовий, М. П. Секун та ін. - К. - 2002,- 32 с.

Прогноз фітосанітарного стану агро- ценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2008 році. / За ред. С. В. Довганя, О. Б. Сядристої. - К. - 2008.-411 с.

Збірник нормативно-правових актів з питань охорони прав на сорти рослин. - Алефа, 2006. - 342 с.

Мельник, П. П. Оцінка економічної ефективності заходів захисту рослин (на прикладі озимої пшениці). / П. П. Мельник., В. М. Чайка // Захист і карантин рослин- 2002,- No 48 - С. 224-228.

Захаренко, В. А. Оценка экономической эффективности применения пестицидов (Методические положения). / В. А. Захаренко. - М.: Колос,-1983.- 9 с.

Published

2008-10-17

How to Cite

Гончаренко, М. П., Андрющенко, А. В., Уліч, Л. І., Кривий, М. С., Пашківська, Ю. В., & Бусмак, О. А. (2008). Improvement of diseases resistance and productivity of winter wheat varieties and their post- registration studying. Plant Varieties Studying and Protection, (1(7), 77–87. https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(7).2008.64439

Issue

Section

VARIETY STUDYING AND VARIETY SCIENCE