Sugar beet hybrids of new generation and their role in the process of intensification of the branch

Authors

  • М. В. Роїк Institute of bioenergy crops and sugar beet NAAS of Ukraine, Ukraine
  • М. О. Корнєєва Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.3.2006.67681

Keywords:

гібриди цукрових буряків, інтенсифікація бурякоцукрової галузі, господарсько цінні ознаки, продуктивність

Abstract

Sugar beet hybrids are considered as a factor of intensification of the beet-sugar branch. At the modern stage of development of agriculture under condition of reduction of sugar beet sown area, shortage of material - technical resources which influence the formation of productivity of sugar beet as a crop of intensive type, hybrids must have a high genetically conditioned biological potential of productive ability, resistance to pests and diseases, abiotic stress factors, must have broad adaptive abilities. Analysis of the modern sugar beet hybrids included bately in the state Register of plant varieties of Ukraine is presented. Transfer of the branch to the intensive way of development is possible only under conditions of a complex approach to solving this problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

М. В. Роїк, Institute of bioenergy crops and sugar beet NAAS of Ukraine

Royik М.

М. О. Корнєєва, Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet

Korneyeva М.

References

Андрющенко А.В., Кривицький К.М. Випробування сортів в Україні; минуле і сучасне// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - 2005. - No 2. - С. 156-167.

Шевцов І.А., ЧугунковаТ.В. Буряки цукрові, кормові, столові. - К.: Логос, 2001. - 128 с.

Балков И.Я. Селекция сахарной свеклы на гетерозис. - М.: Россельхозиздат, 1978. - 167 с.

Роїк М.В., Корнєєва М.О. Оцінка генетичного потенціалу вітчизняних цукрових буряків// 36. наук, праць,. - К.: Поліграф Консалтинг, 2005. - Вип. 8. - С.17-27.

Бондар B.C. Парламентські слухання з питань законодавчого забезпечення розвитку бурякоцукрового комплексу України// Цукрові буряки. - 2005. - No 3. - С. 4-5.

Роїк М.В., Сінченко В.М., Пиркін В.І., Шаповал М.П., Борисюк В.О. З думою про буряківництво// Цукрові буряки. - 2001. - No 6. - С. 4-5.

Волкодав В.В., Захарчук О.В. Шляхи забезпечення продовольчої безпеки держави// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - 2005. - No 2 - С. 131-138.

Роїк М.В., Корнеева М.О., Кулік О.Г. Селекція цукрових буряків: етапи творення // Цукрові буряки. - 2002. - No 5. - С. 4-5.

Балан В.М., Сілаков М.І., Садовий І.П., Бевз М.М. Пам’ятка буряковода. - Погребище, 2000. - 72 с.

Роїк М.В., Ермантраут Е.Р., Мацевецька Н.М., Романенко М.М., Кушицький М.Ф., Умрихін Н.Л. Продуктивність гібридів нового покоління // Цукрові буряки. - 2002. - No 3. - С. 18-19.

Романенко М.М. Індустріальна технологія вирощування цукрових буряків: Рекомендації. - 2005. - 40 с.

Роїк М.В., Нурмухаммедов А.К. Сучасний стан захворюваності цукрових буряків та шляхи її контролювання // Цукрові буряки. - 2002. - No4. - С.12-13.

Роїк М.В., Яковець В.А., Литвинюк В.В., Кулік О.Г. Конкурентоздатні вітчизняні гібриди// Цукрові буряки. - 2004. - No 3. – С.18-20.

Роїк М.В., Яковець В.А. Розробка методу діагностики стійкості коренеплодів до гнилей //Цукрові буряки. - 2000. - No 3 - С. 4-5.

Кляченко О.Л. Продуктивність і якість сортів та гібридів цукрових буряків// Цукрові буряки. - 2000. - No 4. - С. 14-15.

Ольтманн В., Бурба М., Больц Г. Селекция сахарной свеклы на улучшение качественных признаков// Пер. с нем. - М.: Агропромиздат, 1986. - 175 с.

Роїк М.В., Петриченко С.М., Яковець В.Л. Ураженість хворобами донорів стійкості до ризоманії// Цукрові буряки, - 1999. - No 5. - С. 6-7.

Роїк М.В., Нурмухаммедов А.К., Манько О.А. Перспективи селекції цукрових буряків на стійкість до ризоманії// Цукрові буряки. - 2001.-No 2 . - С . 14-15.

Нурмухаммедов А.К. Стійкість цукрових буряків до ризоманії// Цукрові буряки. - 2004. - No 4 - С. 16-17.

Хильницький О.М., Земляний О.І., Кузь В.В. Причини недобору врожаю в Правобережному Лісостепу у 2001 р.// Цукрові буряки. - 2002. - No 1. - С. 8-9.

Роїк М.В., Заришняк А.С., Іоніцой Ю.С. Чутливість гібридів цукрових буряків до добрив// Цукрові буряки. - 2001. - No 5 - С. 8-9.

Роїк М.В., Корнеева М.О. Форма коренеплодів як важлива еколого-селекційна ознака цукрових буряків // Підвищення ефективності бурякового виробництва та проблеми екології і відходів. - К., 1994. -С. 33-34.

Перетятько В.Г., Боршківський І.М. Селекція на удосконалення форми і розмірів коренеплодів// Цукрові буряки. - 2002. - No 3. - С. 16-17.

Шпаар Д., Дрегер Д., Захаренко А. Сахарная свекла (Выращивание, уборка, хранение) - Минск: ЧУП "Орех", 2004. - 326 с.

Корниенко А.В. Проблемы селекции сахарной свеклы в России // Сахарная свекла. - 2004. - No 9. - С. 12-13.

Романенко М.М. У XXI століття - з індустріальними технологіями // Цукрові буряки, - 2002. - No 2. - С. 4-6.

Published

2006-06-26

How to Cite

Роїк, М. В., & Корнєєва, М. О. (2006). Sugar beet hybrids of new generation and their role in the process of intensification of the branch. Plant Varieties Studying and Protection, (3), 71–82. https://doi.org/10.21498/2518-1017.3.2006.67681

Issue

Section

VARIETY STUDYING AND VARIETY SCIENCE