DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.4(25).2014.55985

Yield and grain quality of winter wheat under Southern Steppe of Ukraine growing conditions

М. М. Корхова

Abstract


The results of three years study of the effect of sowing time and seed application rates on yield and grain quality of different varieties of winter wheat under the conditions of South Steppe of Ukraine were presented. It was found that winter wheat provides optimal combination of high yield and grain quality in case of sowing in October 10 with seed application rate of 5,0 million seeds/ha. The highest yield – 4,59 t/ha on average in 2011–2013 was obtained for the variety of Natalka when sowing in October 10 with seed application rate  of 5 million germinable seeds. With increasing seed application rate from 3 to 5 million seeds/ha, protein content in winter wheat was decreased by 0,3%, gluten – by 0,6%. The variety Natalka  formed the highest quality grains when sowing in October 20 with seed application rate of 3 million seeds/ha, in this case protein content was 15,8%, gluten – 32,9%. It is proved that early sowing time  – September 10 leads to yields reduction and grain   quality deterioration for all winter wheat varieties.

Keywords


winter wheat; varieties; sowing time; seed application rates; protein content; gluten content

References


Нетіс І. Т. Пшениця озима на півдні України : монографія / І. Т. Нетіс. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 460 с.

Державний реєстр сортів рослин, придатних до поширення в Україні в 2014 році / Держ. ветер. та фітосанітарна служба України. – К. : Алефа, 2014. – 490 с.

Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур (зернові, круп’яні та зернобобові культури) / за ред. В. В. Волкодава. – К., 2001. – Вип. 2. – 65 с.

Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва. – [2-ге вид., випр. і доп.]. / Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – К., 2011. – Вип. 7. – 149 с.

Дергачов О. Л. Строки сівби пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в умовах зміни клімату / О. Л. Дергачов // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : наук.-практ. журн. – 2010. – No 1 (11). – С. 33–36.

Зерновые культуры (выращивание, уборка, доработка и использование) : учебно-практ. рук. / Д. Шпаар, Х. Гинапп, Д. Дрегер и др. ; под. ред. Д. Шпаара. – [3-е изд.]. – М. : ИД ООО «DLV Агродело», 2008. – 656 с.

Николаев Е. В. Технология выращивания сильной озимой пшеницы / Е. М. Николаев. – Симферополь : Таврия, 1986. – 85 с.

Лихочвор В. В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриченко. – Львів : НВФ «Українські технології», 2006. – 730 с.

Животков Л. А. Пшеница : монография / Л. А. Животков, С. В. Бирюков, А. Я. Степаненко. – К. : Урожай, 1989. – 316 с.

Макаров Л. Х. Агротехніка пшениці озимої в неполивних умовах півдня України : монографія / Л. Х. Макаров, М. В. Скорий. – Харків : Айлант, 2010. – 240 с.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter